Bli medlem

  Vill ditt företag bli medlem?

  Vi hoppas att ni skall finna våra aktiviteter trevliga och givande!

  Genom företagsgruppen får vi möjligheter att utveckla våra nätverk, vi kan föra fram krav och önskemål till kommunpolitiker och tjänstemän, vi kan upphandla tjänster gemensamt och sist men inte minst ha kul tillsammans!

  Bulltofta Företagsgrupps medlemsflyer hittar du här (.pdf)

  Medlemsavgiften är för närvarande 1.100 kronor, varav 800 kronor är en avdragsgill serviceavgift, 200 kronor är moms, återstående 100 kronor utgör medlemsavgiften.

  Om Ni vill bli medlem så klicka här (.pdf)

  När kansliet sedan har fått in underlaget till medlemsmatrikeln ifylld och avgiften är betald, så lägger vi in uppgifterna i vårt medlemsregister och ni får även en medlemslista med alla medlemsföretag. Sedan är ni välkomna att delta i företagsgruppens aktiviteter och verksamhet!

  Vill Ni ha ytterligare information angående medlemskap så går det bra att kontakta någon i styrelsen.

  Med vänliga hälsningar,
  Styrelsen/kansliet