Om oss

Kom med i gemenskapen och få möjlighet att...

 1. Träffa andra företag och utbyta erfarenheter samt få tips och idéer. Kontaktmöjligheterna är många:
  • omkring Tio lunchmöten per år med intressanta och aktuella föreläsare
  • samarbete med andra företagsgrupper både i Malmö och Köpenhamn
  • utflykter samt en och annan festlighet
 2. Kunna göra affärer med och genom varandra. Det finns över 800 företag med närmare 30.000 anställda inom vårt geografiska område - Östra Malmö -. För att ni skall veta vad som händer i området och vem som finns här innebär medlemskapet att ni får:
  • "Bullen", vår egen bulletin med nyheter och information
  • Möjlighet till en femminuters presentation på ett av våra medlemsmöten
  • Nyhetsbrev från Malmö Företagsgrupper
  • En uppdaterad medlemslista varje år
 3. Tillsammans påverka myndigheter och organisationer, genom att framföra våra önskemål och behov till kommunen. Som medlem i Bulltofta Företagsgrupp får ni:
  • hjälp med kontakter inom kommunen i olika ärenden
  • en egen kontaktperson på Malmö Näringslivskontor
 4. För mer information kontakta oss via e-post info@bfg.se eller läs mer här

Medlemsavgiften är för närvarande 950 kronor, varav 680 kronor är en avdragsgill serviceavgift, 170 kronor är moms, återstående 100 kronor utgör medlemsavgiften.