Kalendarium

  Kalendarium

  2018-04-03
  Årsmöte den 18 april på Hotell Clarion Collection Temperance

  Kallelse till 2018 års Årsmöte

  Ett år har förflutit och nu är det åter dags för årsmöte i Bulltofta Företagsgrupp.
  Årsmöte med möjlighet till att få veta mer om Malmös spöken...visst låter det lockande!
  Så kom till Bulltofta Företagsgrupps årsmöte

  DATUM: onsdagen den 18 april
  TID: kl. 18.00
  PLATS: Hotell Clarion Collection Temperance, Engelbrektsgatan 16. Karta >>>

  Program del 1:
  18.00 – ca 19.30   Årsmöte enligt fastställd dagordning inklusive Buffé. I Buffén ingår lättöl/vatten övrig dryck betalar man själv. Två från respektive företag går fritt på årsmötet. Ytterligare personer från företaget betalar självkostnadspris på plats för Buffén och dryck. Observera att inga gäster kan medverka vid årsmötet.

  Program del 2:
  19.40 – ca 21.00   Spökvandring(för de som vill). Till spökvandringen kan man bjuda in gäster som inte varit med på årsmötet  om man vill. Dessa betalar 150:- för sin biljett på plats via Swish. Eventuella gäster som kommer för spökvandringen möter upp vid entrén på Hotell Clarion Collection Temperance kl. 19.20.
   
  Valberedningen önskar få in namnförslag till nya medlemmar i styrelsen inför årsmötet. Skicka namnförslagen till info@bfg.se snarast. Det går bra att föreslå sig själv.
   
  Vänligen anmäl dig senast den 11/4 kl. 12.00 på en av länkarna nedan (observera att du anmäler dig till både årsmöte och spökvandring om du kommer på båda i anmälan till årsmötet).  Gäster som inte varit på årsmötet anmäls till spökvandringen på separat länk:
   
  Anmälan Årsmöte

  Anmälan Spökvandring gäster

  Observera att anmälan är bindande och att en administrativ avgift på
  200: - tas ut om du inte avbokar din anmälan senast dagen innan mötet. Avanmälan gör du på info@bfg.se
   
  Välkomna önskar Styrelsen!

  Dagordning vid årsmöte med Bulltofta Företagsgrupp 2018-04-18

  Plats: Hotell Clarion Collection Temperance. Tid: 18.00

  1. Mötet öppnas
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
  4. Val av justeringsmän
  5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
  6. Fastställande av röstlängd
  7. Styrelsens redovisning för det gångna året
  8. Revisorns berättelse
  9. Fastställande av balansräkningen
  10. Frågan om styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet
  11. Beslut om resultatdisposition enligt balansräkningen
  12. Ersättning till styrelseledamöter och revisor
  13. Val av 2 styrelseledamöter på två år
  14. Utfyllnadsval av 1 styrelseledamot på ett år
  15. Val av 2 styrelsesuppleant på ett år
  16. Val av 1 styrelsesuppleant på två år
  17. Val av två revisorer på ett år
  18. Val av en till två revisorssuppleanter på ett år
  19. Val av en till två ledamöter för valberedningen på ett år
  20. Malmö Företagsgrupper – MFG
  21. Fastställande av årsavgiften för 2019
  22. Övriga frågor
  23. Mötet avslutas

  Linda Johansson
  Ordförande